THIẾT KẾ KHUÔN MẪU

KHUÔN MẪU ÉP NHỰA APP 89

KHUÔN MẪU ÉP NHỰA APP 95

THIẾT KẾ, GIA CÔNG KHUÔN ĐỘT DẬP