CÁC CHI TIẾT DẠNG TRỤC

cÁC CHI TIẾT DẠNG BẠC

CHI TIẾT DẠNG MẶT BÍCH

CHI TIẾT DẠNG TRỤC REN

CÁC LOẠI BÁNH RĂNG

GHÉP TRỤC, BÁNH XÍCH, Ổ BI ĐỠ

GIA CÔNG RULO HỆ BĂNG TẢI

CỤM GỐI ĐỠ VÒNG BI

GIA CÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY

DẠNG TẤM TRÊN MÁY PLAY CNC